Jak otworzyć parabank, co musisz mieć, aby uruchomić parabank?

Coraz więcej osób zaczyna marzyć o własnym biznesie. Kuszą: duży zysk, możliwość bycia dla siebie szefem oraz szansa na wykreowanie swojej marki. Gdy nie masz pomysłu na biznes, zainteresuj się założeniem własnej instytucji świadczącej usługi finansowe. Inwestycja tego typu może przynieść spore profity. Sprawdź jak otworzyć parabank!

Jaka jest główna działalność parabanków?

Parabanki są prywatnymi instytucjami świadczącymi usługi finansowe o charakterze bankowym. Ich główną działalnością jest udzielanie kredytów i pożyczek. Dużą popularnością cieszą się tzw. chwilówki, czyli szybkie udostępnienie pożyczkobiorcy małej sumy pieniędzy na krótki czas (maksymalnie 2-3 miesiące) z wysokim oprocentowaniem Parabanki mogą także oferować lokaty oszczędnościowe o wysokim oprocentowaniu i obarczone dużym ryzykiem. Zyskiem dla parabanku są odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek oraz prowizje. Dodatkowo mogą one zarabiać na przedłużeniu czasu spłaty chwilówki oraz ponagleniach do zapłaty. Warto pamiętać, że parabank to biznes obarczony wysokim ryzykiem, ponieważ jego klientami zazwyczaj są osoby bądź instytucje bez zdolności kredytowej, które nie mają szansy na uzyskanie pieniędzy na rynku bankowym.

Uwarunkowania prawne do założenia parabanków

Tak jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa, parabanki również działają na podstawie przepisów prawa. Głównym aktem normatywnym, który obowiązuje w tej działalności, jest Kodeks cywilny. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2018 roku parabanki muszą działać także zgodnie z Ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Organem uprawnionym do nakładania kar związanych z powyższymi aktami jest Komisja Nadzoru Finansowego. Parabank nie musi być zarejestrowany w Polskim Związku Instytucji Finansowych, ponieważ nie podlega pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Przedsiębiorstwo udzielające kredytów i pożyczek musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto zrobić to w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działalność stacjonarna czy online?

Prawo, któremu podlega działalność parabankowa, nie wymusza na przedsiębiorcy zakładającemu firmę obowiązku prowadzenia działalności w określonej formie. Biorąc pod uwagę kwestie finansowe, bardziej opłacalna jest działalność online. Co ważne najliczniejszymi klientami parabanków są ludzie młodzi, więc dla nich taka możliwość wzięcia kredytu może być wygodniejsza. Warto jednak zaznaczyć, że wymaga to stworzenia lub zakupienia mechanizmu zabezpieczającego stronę przed atakiem hakerów i wyciekiem danych oraz mechanizmu weryfikującego tożsamość ubiegającego się o pożyczkę.

Jakie są koszty założenia parabanku?

Przy zakładaniu parabanku tak jak przy każdej innej inwestycji należy liczyć się z dużymi kosztami wejścia na rynek. Aktualnie specjaliści uważają, że do założenia własnej instytucji tego typu należy posiadać kapitał w wysokości około 500 000 – 800 000 zł. W kosztorysie oprócz kosztów reklamy, wynajmu lokalu, czy rekrutacji pracowników trzeba pamiętać o dobrym programie do obsługi pożyczek, a także narzędziach do przetwarzania danych osobowych, rejestracji dłużników, czy zarządzania połączeniami telefonicznymi.

3 komentarze

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *