Parabanki, firmy pożyczkowe a regulacje prawne

Parabanki i firmy pożyczkowe to instytucje, które świadczą działalność podobną do banków, są jednak regulowane przez inne przepisy. Pożyczki pozabankowe cieszą się w Polsce ogromną popularnością, głównie z uwagi na ich łatwą dostępność oraz minimum formalności. Warto jednak przyjrzeć się temu, kto ich udziela. Jakie więc regulacje prawne obowiązują w przypadku parabanków i firm pożyczkowych?

Parabank – co warto wiedzieć?

Parabanki w Polsce prowadzą działalność w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe, charakterystyczne dla banków. Nie ma właściwie konkretnej definicji, która rzeczowo określiłaby czym jest parabank. Można więc uznać, że tak nazywa się instytucje, które świadczą usługi podobne do bankowych. Warto jednak wiedzieć, że parabanki to nie jest to samo co firmy pożyczkowe, chociaż wiele osób tak myśli. Nie podlegają one regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego. Mogą udzielać pożyczek i przyjmować depozyty od klientów. Środki finansowe pożyczkobiorców nie są chronione, a same parabanki nie muszą też dbać o bezpieczeństwo danych klientów. Parabanki działają na zasadzie piramidy finansowej. Oznacza to, że inwestycje tych instytucji pokryte są z pieniędzy klientów. Może więc się okazać, że środki te można częściowo lub w całości utracić. Tak było w przypadku głośnej już afery Amber Gold.

Firmy pożyczkowe – jak działają?

Firmy pożyczkowe to nie jest to samo co parabanki i nie można tych pojęć używać zamiennie. Firmy działają na podstawie Ustawy o kredycie konsumenckim. To oznacza, że proponowane przez instytucję odsetki nie mogą być wyższe niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego. Proponowane przez firmy pożyczki na dowód, czyli popularne chwilówki, są objęte niskim rygorem finansowym, oznacza to, że starać się o nie może wiele osób, nawet z negatywną historią kredytową.

Od 2017 roku firmy pożyczkowe mają obowiązek wpisania się do Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Jest to lista tego typu instytucji, które działają aktualnie na polskim rynku finansowym, nadzór nad nią ma Komisja Nadzoru Finansowego. Sam wniosek o wpis kosztuje 600 zł, jednak musi zostać on jeszcze przeanalizowany.

Aby uzyskać pozytywną odpowiedź i móc prowadzić firmę pożyczkową, muszą zostać spełnione konkretne wymagania. Konieczna jest działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 000 zł i nie może on pochodzić z kredytu lub emisji obligacji. Istotne jest również to, że osoby wchodzące w zarząd spółki nie mogą być karane. Ma to na celu wyeliminowanie osób, które w przeszłości nie przestrzegały prawa np. z dziedziny finansów i działały na niekorzyść klientów.

Firmy, które nie zadbają o wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych lub go nie uzyskały, nie mogą prowadzić działalności. Należy liczyć się z tym, że jeśli mimo to funkcjonują one na rynku finansowym, zostaną ukarane i to dosyć surowo. Prowadzenie firmy pożyczkowej bez wpisu może poskutkować karą w wysokości nawet 500 000 zł.

One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *