Tag: kredyt

Co to jest parabank? Czym się różni kredyt w parabanku od kredytu w banku?

Czym się różni kredyt w parabanku od kredytu w banku? A więc czym się różni kredyt w parabanku od tego w banku?...Bank a parabank Czym się różni kredyt w parabanku od kredytu w banku? Co to jest parabank? Zaczniemy od tego, co należy rozumieć jako parabank. Jest to powszechne określenie na instytucje pozabankowe. Co ciekawe,

Jak dostać pożyczkę bez BIK?

Weryfikacja w tym rejestrze polega na sprawdzeniu, w jaki sposób spłacane były zaciągnięte pożyczki i kredyty, czy były jakieś opóźnienia, debety na koncie, na kartach kredytowych itp....Mimo wszystko, prywatne firmy pożyczkowe tworzą zdecydowanie łagodniejsze warunki przyznawania kredytów. Nie dociekają, na jaki cel zostaną przeznaczone środki otrzymane z pożyczki.

Bank a parabank – różnice

Działalność firm pożyczkowych jest regulowana przez Umowę o kredycie konsumenckim. Odsetki pożyczek nie mogą być wyższe niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego. To, co je wyróżnia, to minimum formalności i zmniejszony rygor przyznawania takich pożyczek....Bank to osoba prawna, która posiada odpowiednie zezwolenia, by prowadzić działalność skoncentrowaną na udzielaniu kredytów, przyjmowaniu depozytów itp. Wszelkie czynności podlegają określonym

Bank a parabank – czym się od siebie różnią?

W Banku można otrzymać kredyty, pożyczki, prowadzić rachunki, inwestować. Co więcej, wszystkie nasze finanse powierzone tej instytucji objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym....Poza tym parabank nie może oferować kredytów, tylko pożyczki, które zdecydowanie częściej są wysoko oprocentowane, do tego nie otrzyma się w ten sposób zbyt dużej sumy pieniędzy. Biorąc pożyczkę w takiej instytucji finansowej, trzeba

Parabanki, firmy pożyczkowe a regulacje prawne

Firmy działają na podstawie Ustawy o kredycie konsumenckim. To oznacza, że proponowane przez instytucję odsetki nie mogą być wyższe niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego....Konieczna jest działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 000 zł i nie może on pochodzić z kredytu lub emisji

Pożyczka w parabanku a w banku, zalety i wady?

Że mogą oni nieraz otrzymać kredyt na korzystniejszych warunkach. Banki nieraz oferują też lepsze oferty dla stałych klientów. A jakie są minusy? Między innymi długi proces weryfikacji....Realizuje też działalność polegającą na udzielaniu kredytów, prowadzeniu rachunków bankowych, wydawaniu papierów wartościowych, wydawaniu kart płatniczych i udostępnianiu możliwości ich użytkowania, nabywaniu i zbywaniu wierzytelności pieniężnych, udzielaniu i potwierdzaniu

Parabanki bez BIK – czy parabanki sprawdzają BIK i KRD?

O ile w BIK pojawiają się informacje o problemach ze spłatą kredytów, pożyczek, o tyle do KRD możesz trafić nawet wtedy, gdy… zalegasz z rachunkami za gaz....Przez to możesz mieć problem z zaciągnięciem kolejnego kredytu, pożyczki. A co to jest KRD? To Krajowy Rejestr Dłużników. Większości osób wydaje się, że trafiają tam wyłącznie osoby mające